Libero Search Beliebig=FALK RITA List of search items. https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebOpac.cls en-us LIBERO, Pty Ltd. Sam, 25 Mai 2019 07:33:13 GMT 5 Dampfnudelblues: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50147349 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2011<br /> Dampfnudelblues: Krimilesung https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50148966 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2011<br /> Dampfnudel-Blues: Krimilesung https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50200053 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2011<br /> Dampfnudelblues: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50201353 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2012<br /> Dampfnudelblues: ein Eberhoferkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50194662 <br />Author: <br />Year: 2013<br /> Eberhofer, Zefix! Geschichten vom Franzl https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50283371 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2018<br /> Eberhofer, zefix! Geschichten vom Franzl https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50284250 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2018<br /> Funkenflieger: Roman https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50210856 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2014<br /> Funkenflieger https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50212090 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2014<br /> Funkenflieger: Roman https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50219786 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2014<br /> Grießnockerlaffäre: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50174012 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2012<br /> Grießnockerlaffäre: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50202335 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2012<br /> Grießnockerlaffäre: Krimilesung https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50203203 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2012<br /> Grießnockerlaffäre: ein Eberhoferkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50266995 <br />Author: <br />Year: 2018<br /> Hannes: Roman https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50164181 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2012<br /> Hannes: Roman https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50199894 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2012<br /> Hannes https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50202724 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2012<br /> Hannes: Roman in Einfacher Sprache https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50288867 <br />Author: Kutzner, Judith<br />Year: 2018<br /> Kaiserschmarrndrama: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50266834 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2018<br /> Kaiserschmarrndrama: Ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50267097 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2018<br /> Kaiserschmarrndrama: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50273414 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2018<br /> Leberkäsjunkie: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50235195 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2016<br /> Leberkäsjunkie: Krimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50236615 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2016<br /> Leberkäsjunkie https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50237435 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2016<br /> Leberkäsjunkie: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50237883 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2016<br /> Sauerkraut-Koma: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50188166 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2013<br /> Sauerkraut-Koma: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50199588 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2013<br /> Sauerkraut-Koma: Krimilesung https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50201210 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2013<br /> Sauerkrautkoma: ein Eberhoferkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50287392 <br />Author: <br />Year: 2019<br /> Schweinskopf al dente: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50158104 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2011<br /> Schweinskopf al dente: Krimilesung https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50202541 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2011<br /> Schweinskopf al dente: ein Eberhoferkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50251482 <br />Author: <br />Year: 2017<br /> Weißwurstconnection: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50247579 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2016<br /> Weißwurstconnection https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50248747 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2016<br /> Weißwurstconnection: Krimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50268063 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2016<br /> Weißwurstconnection: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50268840 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2016<br /> Winterkartoffelknödel: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50141550 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2010<br /> Winterkartoffelknödel: Krimilesung ; gekürzte Lesung https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50143936 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2010<br /> Winterkartoffelknödel: ein Eberhoferkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50224255 <br />Author: <br />Year: 2014<br /> Winterkartoffelknödel: Filmhörspiel https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50224801 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2014<br /> Winterkartoffelknödel ¬Ein¬ Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50266457 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2017<br /> Winterkartoffelknödel: Roman in einfacher Sprache https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50266610 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2017<br /> Zwetschgendatschikomplott: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50218288 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2015<br /> Zwetschgendatschikomplott: Krimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50221765 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2015<br /> Zwetschgendatschikomplott: ein Provinzkrimi https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50224477 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2015<br /> Zwetschgendatschikomplott [Krimi] https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50225001 <br />Author: Falk, Rita<br />Year: 2015<br />